Data for sheet music with ID '14540'
IDTitle IllustratorPublisherYearSizeImage
14540Har du nå´t över var snäll och tänk på mej
in: Karl Ewerts Sommarrevy 1929
Music: S. Sune
Lyrics: Karl-Ewert
N. G. GranathEdition Sylvain
(Drottninggatan, 38 - Stockholm)
pp. 4
Pub. No.: E.S.131
1929medium 14540_1.jpg